ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

» Read more

ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ ฐานพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

» Read more

ระธานในเปิดการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และโรงเรียนในสังกัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

» Read more

ประกาศ สพม.สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค.(2)

» Read more
1 69 70 71 72 73 143