รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 8/2566

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 8/2566 วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเข […]

» Read more

PLC กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (กรอบแนวคิดการนิเทศเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ในชั้นเรียน)

PLC กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ (กรอบแนวคิดการนิเทศเพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ในชั้นเรียน) ของ สพม.สุรินทร์ ปี 2566

» Read more
1 3 4 5 6 7 151