ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล ผ่านรายการเรื่องเล่าข่าวโรงเรียน และเรื่องเล่าข่าวนักเรียน”พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 2″

» Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 6 / 2566

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนฯ)

ประกาศรายชื่อสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 256๖ รอบที่ ๑ และนักศึกษาทุนโครงการ สควค.ระดับปริญญาโท ประเภท […]

» Read more
1 40 41 42 43 44 111