สพม.สุรินทร์ ร่วมประชุม ผอ.เขตพื้นที่ 245 แห่ง รับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติจาก สพฐ. นำสู่โรงเรียนที่มีมากกว่า 30,000 โรงเรียนให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการนำนโยบายสู่การปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ

ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นำทีมรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการกลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อราชการและแ […]

» Read more

กาบเชิงวิทยา สนับสนุน นร. สร้างกลุ่มเยาวชนรักษ์ป่า เป็นแกนนำขับเคลื่อนสร้างผลงานห้องเรียนแห่งป่า ภูมิปัญญา “บวรรัฐ” ชิงรางวัล “ลูกโลกสีเขียว” เขตพื้นที่อีสานตอนล่าง

(22 พ.ค. 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายให้นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ […]

» Read more

ผอ.สพม.สุรินทร์ ลงพื้นที่ขณะเปิดภาคเรียน พบ รร. พร้อมจัดการเรียนการสอน “เรียนดี มีความสุข”

21 พฤษภาคม 2567 ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 2 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ […]

» Read more
1 39 40 41 42 43 143