อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ฯ ว9/2564 (ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน)

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่งฯ)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย การเปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคล […]

» Read more

ผลพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

โดมติอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในการประชุมครั้้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผลพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อการย้าย เปลี่ยนตำแหน่งฯ)

ผลการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่ง่ตั […]

» Read more
1 29 30 31 32 33 111