พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

(18 กรกฎาคม 2567) เวลา 15.30 น. วานนี้ นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดฯ […]

» Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)

     วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2567 ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเน […]

» Read more

มัธยมทับทิมสยาม 04 รับการประเมินรอบ 5 จาก สมศ.

(18 กรกฎาคม 2567) เวลา 08.30 น. เช้านี้ นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนายดนัย คำผุย ศึกษ […]

» Read more

รร. สิรินธร รับการประเมินรอบ 5 จาก สมศ.

(18 กรกฎาคม 2567) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางสุภัตรา อัญภัทร์อริยกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศ […]

» Read more

ผอ. ชื่นชม “ห้องน้ำสะอาด”

(17 กรกฎาคม 2567) ดร.สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงพื้นที่เยี่ยมและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมชั้นเรียนของโรง […]

» Read more
1 2 3 4 5 143