รร. ทุ่งมนวิทยาคาร ความเข้มแข็งของสภานักเรียนและครู

(11 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร พร้อมด้วยนางสาวข […]

» Read more

“เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ” (วันที่สาม)

(11 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที […]

» Read more

กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ (วันที่สอง)

(10 มิถุนายน 2567) เวลา 17.00 น. ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉล […]

» Read more

ผอ. ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา และ โรงเรียนตาเบาวิทยา

(10 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เดินทางตรวจราชการโรงเรียนไทรแก้ววิทยาและโรงเรียนตาเบาวิทยา […]

» Read more

สพม. สุรินทร์ เตรียมการจัดประชุมกิจกรรม ITA เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งแรก ปีการศึกษา 2567

เปิดเผยการทำงานของเขตฯ ระบุประชาชนเข้าถึงข้อมูล 100% สร้างความโปร่งใส มั่นใจให้ทีม ศน. เตรียมการแจงข้อมูลสื่อสารสองทาง ผู้ส่งสาร-ผู้รับสาร ผ่านเว็บไซต […]

» Read more
1 2 3 4 5 111