ประชุมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนการพัฒนา และปรับปรุง ประสิทธิภาพรายงานผลตัวชี้วัดการประเมินสถานะ ของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราช […]

» Read more
1 22 23 24 25 26 111