ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

(23 กรกฎาคม 2564) นางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหน […]

» Read more

ประชุมคณะกรรมบริหารเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 13

(23 กรกฎาคม 2564) บ่ายวันนี้ นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร. สำเริง บุญโต ผู้อ […]

» Read more

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 8 /2567

ระเบียบวาระการประชุมเชิงปฏิบัติการ ประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่ 8 /2567 วันที่ 24 กรกฎาคม 2567 13.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศว […]

» Read more

พิจารณารื้อถอนอาคารเรียนชำรุด

(23 กรกฎาคม 2567) 08.30 น. นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วยนางนวลรัตน์ จันทร์เพ็ชร์ ผู้อำน […]

» Read more

สพม.สุรินทร์ ร่วมโครงการ “สภากาแฟ” ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม

(23 กรกฎาคม 2567) เช้านี้ นางปวีณา กระเวนกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร. สำเริง บุญโต ผ […]

» Read more
1 2 3 4 144