ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาฯในการเป็นเขตสุจริต ซึ่งจัดขึ้นทุกวันจันทร์แรกของเดือน

» Read more
1 2 3 4 188