รายงานการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2565

รายงานการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

» Read more

รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565

รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สำน […]

» Read more
1 6 7 8 9