ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์(เพิ่มเติมผลการพิจารณาย้ายฯ)

เรื่อง เพิ่มเติมผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กายย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ […]

» Read more

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ย้ายครู รอบที่ 1 ปี 2567)

เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบ […]

» Read more

แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยศึกษาสุรินทร์ เ

เรื่องการขึ้นบัญชีและการยากเลิกบัญชี ผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น […]

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน ศน.)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถในการนิเทศการศึกษา ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำร […]

» Read more
1 34 35 36 37 38 70