สพม.สุรินทร์ พร้อมประกาศเป็นองค์กรบริการด้วยหน้าที่

» Read more

Kick-Off กิจกรรม 5 ส ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

» Read more

สพม. สุรินทร์ รับรายงานตัว “ครูผู้ช่วย” รอบ 7 ใน 9 เอกวิชา จำนวน 12 อัตรา

(12 มิถุนายน 2567) เช้านี้ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วย ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนัก […]

» Read more

เริ่มแล้ว !!… กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพม. สุรินทร์ 67 ชูนวัตกรรมควบคุม-กำจัดทุจริตทุกรูปแบบ ทุกช่องทางและทุกโอกาส

ผอ. ประกาศชัดองค์กรจะมีการบริหารจัดการยึดหลักการมีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ที่ถูกต้องภายใต้กรอบภารกิจงานบ […]

» Read more

รร. ทุ่งมนวิทยาคาร ความเข้มแข็งของสภานักเรียนและครู

(11 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร พร้อมด้วยนางสาวข […]

» Read more
1 2 3 4 46