ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (พิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา)

เรื่องผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

» Read more

ประกาศ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอน)

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ […]

» Read more
1 2 3 4 58