การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

แจ้ง สพท.อื่นๆ