การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.ประจำปี พ.ศ.2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

หนังสือแจ้ง รร. ในสังกัด สพม.สุรินทร์