รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่5/2566

รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8

ครั้งที่5/2566

ในวันที่ 28 มีนาคม 2566

เวลา 13.00 น.

ณ ห้องประชุมคชาธาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ5-2566 483 KB 54