รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่5/2566

รายงานการประชุมประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 – 8 ครั้งที่5/2566 ในวันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่ […]

» Read more