ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เรื่อง การนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ไปขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา

เอกสารแนบ

File Description File size Downloads
pdf 1 96 KB 64