ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

เรื่อง การนำบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลในบัญชีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ […]

» Read more