ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

2. ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์