สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 10/2565

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 10/2565 รายละเอียดดังแนบ25650802_111843_ […]

» Read more

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดออกแบบชุดเครื่องแต่งกายจากลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดดังแนบ25650802_111228_891325650802_111228_9417256 […]

» Read more

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดตำส้มตำลีลา,Folk Song,และ Cover Dance

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครการประกวดตำส้มตำลีลา,Folk Song,และ Cover Dance  ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2565 รายละเอียดดังแนบ25650803_102334_ […]

» Read more