ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์

เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ […]

» Read more
1 2 3