ระเบียบวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2565

ระเบียบวาระการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุร […]

» Read more

รายงานการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2565

รายงานการประชุมประธานสหวิทยาเขต ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมคชาธาร อาคารเศวตกุญชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ 

» Read more

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่มีนักเรียนพักนอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

» Read more