การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2565

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขต

ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ