รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564

รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่  27 กรกฎาคม 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (ผ่านโปรแกรม Zoom)

» Read more

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว17/2552  

» Read more
1 2 3 4