การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา(แจ้งทุก รร.ในสังกัด)

การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2563 (เพิ่มเติม) ตำแหน่งรองผอ.สถานศึกษา(แจ้งทุก รร.ในสังกัด)

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้ม คำอธิบาย ขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (1.หนังสือ แจ้ง รร.ในสังกัดพร้อมประกาศ.pdf)1.หนังสือ แจ้ง รร.ในสังกัดพร้อมประกาศ.pdf 124 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (2.คำร้องขอย้าย ปี 2563.doc)2.คำร้องขอย้าย ปี 2563.doc 72 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (3.ประกาศ สพฐ. ลว 1 ก.ค.2563.pdf)3.ประกาศ สพฐ. ลว 1 ก.ค.2563.pdf 13349 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (4.บัญชีรับส่งเอกสาร.pdf)4.บัญชีรับส่งเอกสาร.pdf 189 Kb