ศธ. – สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบรับนักเรียน ม.1

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักเรียนชั้น ม.1 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า โรงเรียน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เตรียมกระบวนการคัดกรองและจัดสอบตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)กำหนด และเด็กทุกคนต้องลงทะเบียนใน “ไทยเซฟไทย” ของกรมอนามัย ซึ่งเป็นการกลั่นกรองเบื้องต้นทางออนไลน์ ,จัดเตรียมห้องสอบแยกสำหรับนักเรียนที่พบความเสี่ยงสูง หรือครอบครัวติดโควิด แต่จากการคัดกรองไม่พบเด็กที่มีความเสี่ยง นอกจากนี้ยังมีการแบ่งทางเข้า-ออกสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง ไม่ให้แออัด มีการเว้นระยะห่าง จากการคุยกับผู้ปกครอง และนักเรียน ทราบว่ามั่นใจในมาตรการดำเนินการของทางโรงเรียน จึงมั่นใจว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความราบรื่นเรียบร้อยดี โดยโรงเรียนสตรีวิทยา 2 มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 831 คน และโรงเรียนวางแผนรับนักเรียนจำนวน 542 คน ประกาศผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม นี้

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ติดตามการสอบรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อติดตามและเยี่ยมชมกระบวนการสอบคัดเลือก ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบค.) โดยเน้นความปลอดภัยของครู นักเรียน และผู้ปกครอง เป็นสำคัญ โดยมี นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธำรง ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

โดยการสอบรับนักเรียน ม.1 – ม.4 ในวันที่ 22-23 พฤษภาคม ครั้งนี้ เลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ผู้บริหาร สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ดังนี้ นายสนิท แย้มเกษร (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนโยธินบูรณะ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และโรงเรียนสตรีวิทยา ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และโรงเรียนอนุกูลนารี นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนปทุมวิไล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ โรงเรียนสมุทรปราการ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ รวมทั้งคณะที่ปรึกษา สพฐ. ที่กระจายลงพื้น ณ โรงเรียนต่าง ๆ พร้อมกันในแต่ละภูมิภาค

สำหรับโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ได้จัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ในวันที่ 22 พฤษภาคม มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 1,432 คน โรงเรียนวางแผนรับนักเรียนจำนวน 308 คน ประกาศผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม และจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ในวันที่ 23 พฤษภาคม มีผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 661 คน ขณะที่โรงเรียนวางแผนรับนักเรียนจำนวน 440 คน หลังจากเสร็จสิ้นการสอบแล้ว จะประกาศผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคมนี้

ทั้งนี้ สพฐ. ได้มีมาตรการให้โรงเรียนจัดห้องสอบตามแนวทางที่ สพฐ. กำหนด และตามมาตรการป้องกันโรคของ ศบค. เพื่อสุขอนามัยของผู้เข้าสอบ โดยให้นักเรียนและผู้ปกครองที่เข้ามาในบริเวณสนามสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและมารับเพียงคนเดียว กรณีโรงเรียนมีพื้นที่คับแคบ ไม่อนุญาตให้พักคอย หากมีพื้นที่ที่สามารถจัดที่พักคอยได้ ผู้ปกครองต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ และพักคอย ณ จุดที่โรงเรียนกำหนด โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และในช่วงเวลาก่อนเข้าห้องสอบและช่วงเวลาที่ดำเนินการสอบเสร็จสิ้นแล้ว ไม่ให้มีการรวมตัวหรือรวมกลุ่มกันของนักเรียน และผู้ปกครอง ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เมื่อผู้เข้าสอบทยอยขึ้นห้องสอบ ให้เว้นระยะห่างระหว่างการเดินโดยคำนึงหลัก Social Distancing โดยจัดห้องสอบ ห้องละไม่เกิน 20 คน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร และจะต้องสอบให้เสร็จภายในครึ่งวัน (เวลา 09.00 – 12.00 น.) เท่านั้น

คลิป เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ฯ https://youtu.be/0FCc_LWnjT4

ขอบคุณ ภาพ จาก คุณยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ. ข้อมูลจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.