ข่าวกิจกรรม สพม.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

1 day 2 hours ago

สพม. สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมร่วมมอบอินธนูให้กับครูผู้ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 2 ท่าน ได้แก่ ครูกมลศรี สายพันธ์ และครูธีรพล อุ่นศิลป์

และได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนและครู ในโอกาสสำคัญแห่งปี 2567 นี้ กับการแสดงออกถึง "ความกตัญญู" ในโอกาสนี้ นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ได้รับมอบหมายจาก ดร. สำเริง บุญโต ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามและพร้อมให้กำลังใจนักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. (มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร) ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ซึ่งเป็นโอกาสเดียวกันกับทางโรงเรียนฯ กำลังจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู จึงได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการและคณะครูของโรงเรียนให้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 12 รายในคราวเดียวกัน

#สพมสุรินทร์ #ไหว้ครู #พิธีไหว้ครู #ขนาดมอญพิทยาคม #โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม #การศึกษา #สพฐ #มรดกโลก

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

2 days 7 hours ago

สพม. สุรินทร์ รับรายงานตัว "ครูผู้ช่วย" รอบ 7 ใน 9 เอกวิชา จำนวน 12 อัตรา

(12 มิถุนายน 2567) เช้านี้ ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ พร้อมด้วย ดร. วิเชียร วาพัดไทย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมในวาระการรับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (รอบที่ 7) ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารพญาคชสาร พร้อมกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับครูผู้ช่วย จำนวน 12 ราย ใน 9 สาขาวิชาเอก ประกอบด้วย

- ภาษาไทย จำนวน 2 ราย
- สังคมศึกษา จำนวน 4 ราย (สละสิทธิ์ 2 ราย)
- คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย
- คณิตศาสตร์ จำนวน 3 ราย (สละสิทธิ์ 1 ราย)
- ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ราย
- ภาษาจีน จำนวน 2 ราย
- ดนตรี จำนวน 1 ราย
- พลศึกษา จำนวน 2 ราย (สละสิทธิ์ 1 ราย)
- ฟิสิกส์ จำนวน 1 ราย

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ ได้กล่าวให้กำลังใจและกล่าวแสดงความยินดีฯ และเผยถึงที่มาของการก้าวสู่ในวันนี้ด้วยเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลของสำนักงานฯ เพื่อเติมเต็มอัตรากำลังให้ครบและครอบคลุมจำนวนทุกโรงเรียนตามกรอบของแผนงานและกฎหมาย รวมถึงการเติมเต็มสาขาวิชาการเรียนการสอนที่ขาดแคลนให้มีบุคลากรครูเข้ามาเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพการศึกษา เป็นต้น หลังจากนั้นจึงได้มีการสอบถามถึงการเดินทางมาเข้ารับการรายงานตัวครั้งนี้ ความเป็นไป และการใส่ใจความห่วงใยในด้านต่าง ๆ การเลือกโรงเรียน และการดูแลในเรื่องของข้อมูลที่พัก-บ้านพักครู เป็นรายบุคคลทุกคน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความเชื่อมั่นในพลังของคุณครูยุคใหม่ที่สามารถสร้างเสริมการ "เรียนดี มีความสุข" ตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังได้แนะนำในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการที่คุณครูทุกคนจะต้องเตรียมความพร้อมต่อไป

ในขณะที่นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้กล่าวชี้แจงรายละเอียดของภาพรวมในการรับรายงานตัวฯ ครั้งนี้ อย่างครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องที่คุณครูจำเป็นต้องทราบ

หลังจากนั้น นายดนัย คำผุย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้ร่วมกล่าวต้อนรับและให้กำลังใจตลอดจนการสร้างแรงบันดาลใจของการก้าวเข้าสู่วิชาชีพครู

พร้อมกันนี้ ดร. ชัยสิทธิ์ คุณสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ได้บรรยายพิเศษในบริบทของการเข้าใจในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ผ่านการเปิด (Lesson Study) ให้ครูผู้ช่วยรับทราบมุมมองจาก ศน.

อนึ่ง บรรยากาศในวันนี้ นายวรเชษฐ์ บุญยง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด เดินทางมาร่วมกล่าวแสดงความยินดีกับ "ครูผู้ช่วย" พร้อมทั้งแนะนำรายละเอียดงานบริการในกิจการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ด้วย

www.secondarysurin.go.th/2024/06/12/สพม-สุรินทร์-รับรายงานต/

#สพมสุรินทร์ #ครูผู้ช่วย #รายงานตัว #การศึกษา #สพฐ #เรียกบรรจุ

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

2 days 15 hours ago

เริ่มแล้ว !!... กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน สพม. สุรินทร์ 67 ชูนวัตกรรมควบคุม-กำจัดทุจริตทุกรูปแบบ ทุกช่องทางและทุกโอกาส

ผอ. ประกาศชัดองค์กรจะมีการบริหารจัดการยึดหลักการมีส่วนร่วมที่ทำให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารจัดการตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ที่ถูกต้องภายใต้กรอบภารกิจงานบริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เตรียมขยายเครือข่ายสร้างความตระหนักรู้ในทุกพื้นที่ ทุกหน่วยงาน ทั้งระบบรวมถึงผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ

วานนี้ (11 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดฯ กล่าวปฏิญญาณเขตสุจริต พร้อมเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) หรือกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

“จากวัตถุประสงค์กรอบการดำเนินงานฯ ในปีงบประมาณ 2567 เราจะเห็นว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องให้ความสำคัญนั่นก็คือ “นวัตกรรม” ในการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารจัดการให้เกิดขึ้นในองค์กร หรือในหน่วยงาน ฉะนั้น การขับเคลื่อนเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เป็นคณะหลัก ๆ แต่ทุกภารกิจจะต้องมีความเชื่อมโยงในกรอบมาตรฐานของการทำงานในรูปของคำสั่ง การมอบหมาย การทำงานเป็นกลุ่ม/ทีมกับการมีส่วนร่วม” ผู้อำนวยการกล่าว ทั้งยังกล่าวเสริมใน 3 กลุ่มงานเฝ้าระวังความโปร่งใส ว่า

“ความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม ความโปร่งใสนั้นจะต้องมีการสร้างเครื่องมือขึ้นมาใช้กับงานของเรา เพื่อให้เป็นไปตามปฏิญญาการขับเคลื่อนคุณธรรมความโปร่งใสที่ได้ประกาศตนเอาไว้ 4 ประเด็นสำคัญซึ่งทุกกลุ่มงานมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้ว แต่กลุ่มงานที่สำคัญ ๆ ในการเน้นเรื่องของการป้องกัน เช่น กลุ่มบุคคล ที่จะต้องยึดกรอบ ระเบียบ กฎหมาย เพราะเป็นเรื่องของการมีส่วนได้-เสียของผู้รับบริการจำนวนมาก ทั้งเรื่องการบรรจุแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนเงินเดือน เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องกระบวนการทำงาน ทุกเรื่องของการมีส่วนได้ส่วนเสีย เราจะต้องมีมาตรการกำหนดแนวทาง หรือนวัตกรรมมาใช้งาน

และกลุ่มการเงิน ที่ต้องยึดมั่นในระเบียบ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว สร้างความประทับใจในการรับบริการ ไม่มีการรัดคิวหรือดึงเรื่องให้ช้าลง เพราะการทำงานในส่วนมีความเกี่ยวข้องกับผู้รับบริการโดยตรง

ส่วนกลุ่มส่งเสริมฯ เป็นอีกกลุ่มงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้-ส่วนเสียแก่ผู้รับบริการในหลาย ๆ เรื่อง โดยเฉพาะการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ที่จะต้องมีระบบการจัดการตามกรอบคุณธรรม ความโปร่งใสการปฏิบัติงาน” ดร.สำเริงกล่าว

สพม. สุรินทร์ จัดเป็นเขตพื้นที่การศึกษา ที่มีคุณภาพระดับแนวหน้าของประเทศไทย มีวัฒนธรรมการตระหนักรู้และจิตสำนึกของความรับผิดชอบและมีค่านิยมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ บนความซื่อสัตย์ โปร่งใสและยุติธรรม และได้มีความพยายามส่งเสริมขยายครอบคลุมให้เกิดค่านิยมที่ดีในเครือข่ายภายนอกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“เราต้องทำงานเพื่อผู้มีส่วนได้-เสียในองค์กรของ สพม.สุรินทร์ ซึ่งมีโรงเรียน ผู้บริหาร ครู นักเรียน เพราะเครือข่ายตรงนี้เราต้องสร้างและนำพาองค์กรของเราให้เชื่อมโยงถึงนักเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง เป็นการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียว” ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ กล่าวทิ้งท้าย

www.secondarysurin.go.th/2024/06/12/เริ่มแล้ว-กิจกรรมขับเค/

#สพมสุรินทร์ #ita #โครงการคุณธรรมความโปร่งใส #การศึกษา #สพฐ #

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

3 days 4 hours ago

รร. ทุ่งมนวิทยาคาร ความเข้มแข็งของสภานักเรียนและครู (11 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการส

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

3 days 8 hours ago

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

3 days 12 hours ago

"เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ” (วันที่สาม)

(11 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ มอบหมายนายเทิดภูมิ ยั่งยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ และนายสิรวิชญ์ แสนดี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมในกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดสุรินทร์ (เป็นวันที่สาม) ณ อาคารโดมการกีฬาแห่งประเทศไทย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

โดยกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการนำธงตราสัญลักษณ์จากแท่นธงและดำเนินการตามรูปขบวนเดิน วิ่ง ปั่นธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามเส้นทางที่กำหนดรูปแบบ Hand to Hand ผ่านจุดรับ-ส่ง ธงตราสัญลักษณ์ฯ จำนวน 8 จุด ไปยังพื้นที่ตำบลหนองเต็ง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หรือตามเส้นทางหลวง หมายเลข 226 รวมระยะทาง 16.00 กิโลเมตร

www.secondarysurin.go.th/2024/06/11/เดิน-วิ่ง-ปั่น-ธงตราสัญล-2/

#สพมสุรินทร์ #เดินวิ่งปั่น #ธงตราสัญลักษณ์ #การศึกษา #สพฐ

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

3 days 17 hours ago

กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ (วันที่สอง)

(10 มิถุนายน 2567) เวลา 17.00 น. ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 (กิจกรรมวันที่สอง) ณ อาคารโดมการกีฬาแห่งประเทศไทย ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยนางนุษย์นภา พิทยารักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และนางสาวเพ็ชราพร ขวัญใจ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

🟨 ร่วมต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการชมนิทรรศการฯ โรงเรียนสิรินธร

ในการนี้ นางสาวขวัญนภา จารัตน์ และนางสาวสุชาดา สามาลย์ พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งร่วมให้การต้อนรับนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของโรงเรียนสิรินธร

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จากมณฑลทหารบกที่ 25, การแสดงจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการแสดงจากโรงเรียนสังขะ ตลอดจนการนำเสนอภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมและรับชมนิทรรศการตลอดจนชมการแสดงอย่างคับคั่ง

www.secondarysurin.go.th/2024/06/11/กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราส/

#สพมสุรินทร์ #โรงเรียนสิรินธร #ประวัติศาสตร์ชาติไทย #การศึกษา #สพฐ

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

3 days 19 hours ago

ผอ. ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนไทรแก้ววิทยา และ โรงเรียนตาเบาวิทยา

(10 มิถุนายน 2567) ดร. สำเริง บุญโต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เดินทางตรวจราชการโรงเรียนไทรแก้ววิทยาและโรงเรียนตาเบาวิทยา สองโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ โดยมีนางสาวขวัญนภา จารัตน์ พนักงานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมเดินทางปฏิบัติราชการลงพื้นที่ในครั้งนี้

โดยโรงเรียนไทรแก้ววิทยา ขณะลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ มีคณะครูและสภานักเรียนให้การต้อนรับ มีการแนะนำกิจกรรมเด่นที่ดำเนินการโดยสภานักเรียน อาทิ การวางแผนการออมซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนโดยกลุ่มสภานักเรียนเอง และผู้อำนวยการ สพม. สุรินทร์ ได้กล่าวชื่นชมถึงความเข้มแข็งและความสามัคคีในการร่วมกันดำเนินบทบาทในรูปของสภานักเรียน ทั้งด้านงานงบประมาณ งานวิชาการ และงานกิจกรรมนักเรียน พร้อมแนะนำให้มีการวางระบบการบริหารจัดการ และการจัดทำแผนเพื่อให้เกิดการสานต่อกิจการงานของสภานักเรียนได้อย่างยั่งยืนต่อไป และในช่วงท้าย ผู้อำนวยการได้เดินเยี่ยมกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อให้กำลังใจเด็กนักเรียนและครูผู้สอน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนสนทนากับนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน ตลอดจนการตรวจเยี่ยมห้องน้ำของโรงเรียน ตามโครงการ “สุขาดี มีความสุข” ในการนี้ได้เน้นย้ำเป้าหมายหลักของโครงการดังกล่าวว่า “หัวใจสำคัญคือการปลุกฝังเรื่องของความรับผิดชอบและความสะอาด”

ก่อนเดินทางต่อไปยังโรงเรียนตาเบาวิทยา เข้าร่วมสนทนาโต๊ะกลมกับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา แลกเปลี่ยนข้อราชการและแนะนำการปรับใช้คลังสื่อร่วมกับการเรียนการสอนในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแจงให้นักเรียนสามารถฝึกใช้เป็นแบบทดสอบเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ตามแต่ละระดับชั้นเรียน

พร้อมทั้งนี้ ดร. สำเริง บุญโต ยังได้สอบถามข้อมูลโดยทั่วไปของโรงเรียนด้วยความห่วงใย และขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนทั้งสองแห่งที่ได้ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อราชการและการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

หลังจากนั้น จึงได้เยี่ยมชมกิจกรรมชั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 พร้อมทั้งพูดคุยซักถามกับนักเรียนถึงทิศทางความสนใจในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น พร้อมทั้งได้ให้ข้อคิดการวางเป้าหมายแนวทางการดำเนินชีวิตในโอกาสต่อไป

www.secondarysurin.go.th/2024/06/11/ผอ-ลงพื้นที่ตรวจราชการโ/

#สพมสุรินทร์ #ไทรแก้ววิทยา #ตาเบาวิทยา #โรงเรียนไทรแก้ววิทยา #โรงเรียนตาเบาวิทยา #สภานักเรียน #การศึกษา #สพฐ

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

4 days 8 hours ago

สพม. สุรินทร์ เตรียมการจัดประชุมกิจกรรม ITA เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งแรก ปีการศึกษา 2567 เปิดเผยการทำ

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

4 days 9 hours ago

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ มอบหมายให้ ดร.วิเชียร วาพัดไทย รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ และ นายเสนอ ประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล ร่วมพบปะพูดคุย แสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง 🥳🥳🥳“รองผู้อำนวยการสถานศึกษา” 🥳🥳🥳จำนวน 2 ตำแหน่ง ณ ห้องประชุมสมาคมผู้บริหาร อาคารคชสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์