ข่าวกิจกรรม สพม.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

3 days 11 hours ago

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2566 ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด สพม.สุรินทร์, ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร, นางสาวสุชาดา สามาลย์ พนักงานราชการ และนายกฤษฎา สอนบุญทอง จนท.ประชาสัมพันธ์ ได้ร่วมเป็นเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2566 ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหารในพื้นที่ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธี ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมลฑลทหารบกที่ ๒๕ สโมสรค่าวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

3 days 13 hours ago

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ เป็นประธาน
รายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง"ครูผู้ช่วย" (รอบที่ 3 )
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ปี พ.ศ. 2566
ณ ห้องประชุมสมาคมผู้บริหาร อาคารพญาคชสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

3 days 15 hours ago

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ เป็นประธาน
การรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 30 ตำแหน่ง
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566
รอบที่ 3 ณ ห้องประชุมโอยรา ชั้น 3 อาคารพญาคชสาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

4 days 10 hours ago

ทรงพระเจริญ
7 ธันวาคม
วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

5 days 12 hours ago

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ มอบหมายให้ นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ พร้อมด้วย นางนุษย์นภา พิทยารักษ์ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางจิอาภา คนึงเพียร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมตาเมือนธม ชั้น 2 อาการร่มโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

6 days 16 hours ago

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ มอบหมายให้ นายเทิดภูมิ ยั่งยืน รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ นำบุคลากรในสำนักงาน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมองค์การบริหารจังหวัดสุรินทร์ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยมี นายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

1 week 3 days ago

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น.
ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ เป็นประธานในการประชุม (ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมคุณภาพ และ
การเตรียมความพร้อมประเมินพัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECOA) ระดับ OBECOA
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

1 week 3 days ago

#ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ #ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

1 week 4 days ago

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
ดร.สำเริง บุญโต ผอ.สพม.สุรินทร์ เป็นประธานในการ
ประชุมการแข่งขันกีฬา "เสมาสามัคคี ๔ เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธุ์ รอง ผอ.สพม.สุรินทร์ โดยมีตัวแทน สพม.สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และ ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ทั้ง ๔ เขต พื้นที่การศึกษา
ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬา เสมาสามัคคี 4 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2566 ขึ้นในระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

#สพม.สุรินทร์วันนี้

ประชาสัมพันธ์ สพม.สุรินทร์

2 weeks 8 hours ago

27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. ศูนย์ความปลอดภัย สพม.สุรินทร์ นำโดย นายพงศ์ศาสตร์ ไพรสินธ์ุ รองผอ.สพม.สุรินทร์ พสน. สพม.สุรินทร์ พร้อมด้วย ภาคีเครือข่าย ร่วมออกตรวจเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ สวนรัก วัดชุมพลฯ #สพม.สุรินทร์วันนี้