รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 8 ครั้งที่ 2/2566

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1-8 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคชาธาร สำนักงานเข […]

» Read more

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 -8 ครั้งที่ 1/2566

รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานกรรมการเครือข่ายสหวิทยาเขต 1 -8 ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไอยรา สำนักงานเขต […]

» Read more
1 82 83 84 85 86 188