รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565

รายงานการประชุมผู้บริหารประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สังกัด สำน […]

» Read more

รายงานข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ เพื่อจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ […]

» Read more
1 25 26 27 28 29 86