การติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินโครงการติดตาม ประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อติดตาม ประเม […]

» Read more

ประกาศสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำปหน่งครูผู้สอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ2565

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำปหน่งครูผู้สอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ2565

» Read more
1 24 25 26 27 28 73