ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 ในพระอุปภัมภ์ ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (img-190614110646.pdf)ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศอนุญาตเผยแพร่ประกาศ363 Kb
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (ประกาศเผยแพร่ประกวดราคาซื้อ.pdf)ประกาศเผยแพร่ประวดราคาซื้อ (๑๔ มิ.ย.๖๒)ประกาศเผยแพร่ประวดราคาซื้อ (๑๔ มิ.ย.๖๒)557 Kb