ประกาศโรงเรียนเมืองบัววิทยาเรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศโรงเรียนเมืองบัว  เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

เอกสารแนบ:
ชื่อแฟ้มคำอธิบายขนาด
ดาวน์โหลดเอกสารนี้ (Untitled_20180209_093736.PDF)Untitled_20180209_093736.PDF 217 Kb