ด่วนที่สุด โรงเรียนที่ส่งรายการแข่งขันในอีเมล์ แล้วกรุณาเข้าไปกรอกในระบบรับสมัครด่วน

     โรงเรียนใดที่ส่งรายการแข่งขันมาแล้ว แต่ยังไม่กรอกรายชื่อนักเรียนและครูผู้ควบคุมทีมในระบบให้กรอกให้เสร็จในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 มิฉะนั้นจะถือว่า รายการนั้นไม่ได้ส่งเข้าแข่งขัน ( 10 พ.ย 54) โดยสามารถลงได้ ที่นี้ http://61.19.69.198/tuksa54/