ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฯ

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาว่ชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ 5 ประจำปี 255 ค่ายที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 ธ.ค.2554 ณ ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและฝึกอบรมทางดาราศาสตร์ จ.เชียงใหม่