แก้ไขเวลาเดินทางอบรมครูผู้ช่วย (ปรับปรุงใหม่ 2 พ.ย 54)

แก้ไขเวลาออกเดินทาง วันที่ 4 พฤศจิกายน 2554

จากเวลา 06.00 น. เป็น 05.30 เป็นอย่างช้า ขึ้นรถที่ สพม.33