ประกาศเปลี่ยนแปลง การสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ

สโมสรไลออนน์สุรินทร์ ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 17