ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2554

สมศ.จะจัดประชุมวิชาการระดับชาติ พ.ศ.2554 "การประกันคุณภาพการศึกษาไทย ใต้ร่มพระบารมี" ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังภาคีเครือข่ายในรูปแบบห่วงโซ่คุณภาพในการขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่านใดมีความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯดูรายละเอียดดังแนบ