ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ค่าตอบแทน นำเสนอผลงานในงานมหกรรมวิชาการฯ11-12ต.ค.54 ที่ ร.ร.สุริวทยาคาร

สถานศึกษา  ผู้อำนวยการ  รองผู้อำนวยการ  และครู ที่นำเสนอ  Best Practice

ในงานมหกรรมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชัน สพม.33 (สุรินทร์)

เมื่อ 11-12 ตุลาคม 2554 ที่ยังไม่เบิกงบประมาณค่าตอบแทน

เครือข่ายฯ จะดำเนินการสรุปและเบิกจ่ายในการประชุมผู้บริหารประจำเดือน พ.ย. 2554