ปฏิทินประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2554 (47 โรง)

 

สพม. เขต 33 จะดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปี 2554  ระหว่างวันที่ 1 - 11 พฤศจิกายน 2554 มีโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย 47 โรงเรียน (รายละเอียดดังแนบ)