ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์

ด่วนที่สุด  ด้วยศูนย์หุ่นยนต์ประจำจังหวัดได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่เป็นโรงเรียนจะแข่งขันหุ่นยนต์ ได้ร่วมประชุมด่วน ในวันที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๕๔  เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์