การติดตั้ง Leased Line หรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นสาย fiber

เรียน อาจารย์ทุกท่าน 
      ขอความร่วมมือท่านประกาศบนเว็บไซด์ของเขตด้วยว่าร.ร.ใดที่อยู่ในโครงการไทยเข้มแข็งและได้รับการติดตั้ง Leased Line หรืออินเทอร์เน็ตที่เป็นสาย fiber ขอให้ร.ร.ดังกล่าวทดสอบความเร็วโดยเข้าไปที่ http://speedtest.moe.go.th แล้วทดสอบความเร็ว ลองหลายๆครั้ง แล้วcapture ผลลัพธ์การทดสอบโดยการ capture หน้าจอ แล้วส่งมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน เพื่อตรวจสอบการติดตั้ง ในกรณีที่ร.ร.ได้ความเร็วไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะได้ทำการแก้ไขต่อไป ส่วนร.ร.ใดที่อยู่ในโครงการ Obec Chanel แล้วมีคู่สายถึงร.ร.กรุณาประสานงานมาตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้น่ะค่ะ

ด้วยความเคารพ
มลฑณา โซวเกียรติรุ่ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ กทม 10300
0-2628-6607