ด่วนที่สุด...แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.

สำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมโปรแกรมห้องสมุดอัตโมนมัติ สพฐ จากเดิมที่ ห้องประชุมชั้น 3 ไปเป็นห้องโสตฯ โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป