ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2554‏

เรียน อาจารย์ทุกท่าน 
   เห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับบุคลากร ศธ ขอความกรุณาช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะ
มลฑณา โซวเกียรติรุ่ง
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงศึกษาธิการ กทม 10300
0-2628-6607