โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อขอรับหนังสือ Microsort Office 2010 ได้ที่กลุ่มงานเทคโนฯ ชั้น 2

โรงเรียนที่มีรายชื่อดังกล่าวติดต่อขอรับหนังสือ Microsort Office 2010 ได้ที่กลุ่มงานเทคโนฯ ชั้น 2  ห้องอำนวยการ สพม.33 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ปราสาทเบิงวิทยา
แร่วิทยา
หนองสนิทวิทยา
ลำพลับพลาวิทยา
เมืองบัววิทยา
ช้างบุญวิทยา
ทุ่งกุลาพิทยาคม
เมืองแกพิทยาสรรค์
ประดู่แก้วประชาสรรค์
มัธยมศรีสำเภาลูน
สุรินทร์ภักดี
แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร
ท่าสว่างวิทยา
มหิธรวิทยา
นาบัววิทยา
ศรีรามประชาสรรค์
แกศึกษาพัฒนา(รับแล้ว)
กุดไผทประชาสรรค์
ขวาวใหญ่วิทยา
มัธยมจารพัตวิทยา
วังข่าพัฒนา
ยางวิทยาคาร
หนองอียอวิทยา
ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
พระแก้ววิทยา(รับแล้ว)