การสอบ NT และ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบ NT และ Pre O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 7 กันยายน 2554 โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด สพม.33

ไฟล์ตามที่แนบมาด้วย