เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์ผลงานวิจัย วันที่ 6 ก.ย.2554

สพม.33 ขอเชิญชวนครู (ในสังกัด สพม.33 ทุกโรง) ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการวิพากษ์ผลงานวิจัยของครู โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ  ในการประชุมปฏิบัติการวิพากษ์ผลงานวิจัยของครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  วันอังคารที่ 6 กันยายน 2554  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพม.33  รายละเอียดดังเอกสารแนบ