การรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555

วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต(หลักสูตร 4 ปี) ตั้งแต่บัดนี้-30 ธ.ค. 2554