การรับสมัครนักเรียนม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2554 (จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ประจำปีการศึกษา 2554